lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0624 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 20:14 น.
วิธีการจัดส่ง :COD ส่งด่วน เก็บเงินปลายทาง ทั่วประเทศไทย โดย Kerry Express ( Kerry Express )
TPLU000354275
เก็บเงินปลายทาง รบกวนเตรียมเงินพน้อมชำระเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วยนะครับ 690 บาท
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0622 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 มิ.ย. 2560 15:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0621 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
29 พ.ค. 2560 22:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0620 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2560 18:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Express ( Kerry Express )
TPLUP00012071
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0618 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 14:17 น.
วิธีการจัดส่ง :COD ส่งด่วน เก็บเงินปลายทาง ทั่วประเทศไทย โดย Kerry Express ( Kerry Express )
TPLU000305568
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0617 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2560 16:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0616 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 01:14 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
RONG000277794
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0615 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 12:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TPLUP00012667
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0614 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 14:28 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00013112
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0613 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 21:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0612 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 15:47 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUQ00000010
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0611 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 19:26 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLU000290473
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0607 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 12:23 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00011289
TPLUP00011289 ตรวจสอบแล้วได้รับสินค้าแล้ว ขออภัยหากเมล์นี้เป็นการรบกวน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0609 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
5 เม.ย. 2560 15:45 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00013492
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0605 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
15 มี.ค. 2560 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLU000255305
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0604 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 18:21 น.
วิธีการจัดส่ง :COD เก็บเงินปลายทาง ทั่วประเทศไทย โดย Kerry Express
TPLU000254071
เก็บเงินปลายทาง รบกวนเตรียมเงินเพื่อชำระพนักงานขนส่ง จำนวน 2050 บาท ด้วยนะครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0602 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 13:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TPLUP00010049
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0603 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 12:16 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLU000253193
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0600 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2560 13:34 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00010510
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0599 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.พ. 2560 02:36 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLU000236306
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0596 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.พ. 2560 02:36 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00007863
TPLUP00007863
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0597 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2560 21:51 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00007864
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0595 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 2560 22:44 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00008095
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0593 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 13:33 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0591 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
17 ม.ค. 2560 21:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0589 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2560 21:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0586 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
10 ม.ค. 2560 15:47 น.
วิธีการจัดส่ง :COD เก็บเงินปลายทาง ทั่วประเทศไทย โดย Kerry Express
TPLU000197901
เก็บเงินปลายทาง รบกวนเตรียมเงินเพื่อชำระพนักงานขนส่ง จำนวน 750 บาท ด้วยนะครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0587 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
10 ม.ค. 2560 15:46 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLU000197899
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0584 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 12:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
TPLUP00009037
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0585 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
9 ม.ค. 2560 12:42 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express ส่งด่วน ภายใน 1 วัน
TPLUP00009035
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 436 พัสดุ

เพิ่มเพื่อน

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านFreestyleGadget
ร้านFreestyleGadget
www.freestylegadget.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

 

CATEGORY

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม279,242 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด159,311 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท27 มิ.ย. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านFreestyleGadget
FreestyleGadget
Freestyle Gadget ร้านค้าออนไลน์ Online ขาย สายชาร์จ cable charger l เคสโทรศัพท์ protect case l ฟิลม์กระจกนิรภัย screen guard l กล้อง Action camera I กระเป๋า Bag I accessories & gadget อุปกรณ์เสริมมือถือ แท๊บเล็ต ios และ Android สินค้ารับประกัน สูงสุด 1 ปี สินค้าของแท้ 100% Freestyle gadget รับสั่งทำสินค้า Premium สกรีนโลโก้ ประเภท accessories gadget เพิ่มเป็นของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ พบกับการบริการเหนือระดับได้ที่นี่ Freestyle Gadget ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 097-140-7511 ( สอบถาม พูดคุย แต่ไม่รับสั่งของช่องทางนี้นะค่ะ ) Line ID : @freestylegadget ( อย่าลืมใส่@นะค่ะ ) E-mail : freestyle2gadget@gmail.com แฟนเฟจ : http://www.fb.com/messages/freestylegadget เว็บไซต์ : http://www.freestylegadget.com/
เบอร์โทร : 0971407511
อีเมล : freestyle2gadget@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top